spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
Ochrana osobných údajov
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2019
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice

IVVL Košice je vzdelávacie a kongresové zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky primárne zamerané na rozvoj ľudských zdrojov.
Dôraz je kladený na celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov vo všetkých oblastiach veterinárnej starostlivosti, hygieny potravín a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu a potravinového dozoru, veterinárnej legislatívy, ochrany štátneho územia, spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a laboratórnej diagnostiky (vzdelávanie s tradíciou od roku 1958).  

V rámci komplexných služieb kongresovej turistiky ponúka IVVL prenájom priestorov na školenia, rokovania a firemné prezentácie, rovnako ako aj kompletné zabezpečenie ubytovania a stravovania.

Riaditeľom Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov je MVDr. Jozef Pokorný. Aktuálny počet zamestnancov je 15.

logo IVVL

Kontaktná adresa :

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A
041 77 Košice
tel.: 055/796 91 11 - ústredňa, fax: 055/796 91 66, e-mail: ivvl@ivvl.sk

Telefónne čísla a e-mailové adresy zamestnancov sú dostupné na tejto stránke.

      predel