spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
Ochrana osobných údajov
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2019
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Kontakty

Riaditeľ
MVDr. Jozef Pokorný       055 - 796 9113       pokorny@ivvl.sk

Sekretariát
055 - 796 9112       ivvl@ivvl.sk

Odbor ďalšieho vzdelávania
MVDr. Irena Rajzáková     055 - 796 9115       rajzakova@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová       055 - 796 9117       meitnerova@ivvl.sk

Odbor ekonomiky
Ing. Silvia Báncsová - ekonóm                        055 - 796 9114       bancsova@ivvl.sk
Ing. Martina Faguľová - prevádzka a služby   055 - 796 9128       fagulova@ivvl.sk
Ing. Lucia Kleščinská - mzdová učtáreň          055 - 796 9119       klescinska@ivvl.sk
Ing. Mária Bahtijarevičová - mzdová učtáreň          055 - 796 9119       klescinska@ivvl.sk

Recepcia, ubytovanie
055 - 796 9111       recepcia@ivvl.sk
 
      predel