spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
Ochrana osobných údajov
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2018
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
IVVL Košice
  Nájomné zmluvy
  uzatvorené v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

NájomcaÚčel nájmuCena za
1m2/rok
Rozloha Zmluva od
Nové technológie a služby, s.r.o. Košicenájom nebytových priestorov na administratívne účely 23,24 €110,1 m2 24.9.2001
Nové technológie a služby, s.r.o. Košice dodatok 8.1.2009
VET BAR CATERING s.r.o. nájom nebytového priestoru na poskytovanie stravovacích služieb a poskytovanie rýchleho občerstvenia 30 € 296,8 m2 8.6.2018
52 € 10,4 m2
8 € 100,1 m2
PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o. prevádzkovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni 28,07 € 112,25 m2 11.3.2016
KaPM s.r.o. nájom nebytových priestorov na administr.účel 50,00 € 24,70 m2 18.7.2013
GRAPHICS STUDIO, s.r.o. nájom nebytových priestorov na administr.účel 52,00 € 24,00 m2 12.4.2018

 
      predel