spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
Ochrana osobných údajov
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2018
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
IVVL Košice
spacer
predel

Profil verejného obstarávateľa

Názov inštitúcie: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Adresa: Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice

ICO: 00493 546

DIC: 2020 752 734

Tel.c.: 055/79 691 12

Fax.c.: 055/79 691 66

E-mail: ivvl@ivvl.sk

Web stránka: ivvl.sk

Štatutárny zástupca: MVDr. Jozef Pokorný

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (ďalej iba "IVVL ") je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").
Rok 2017
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2017 .
.pdf, [181 kB]

Rok 2016
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2016 .
.pdf, [175 kB]

Rok 2015
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2015 .
.pdf, [348 kB]

Rok 2014
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2014 .
.pdf, [174 kB]

Rok 2013
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2013 .
.pdf, [78 kB]

Rok 2012
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2012 .
.pdf, [237 kB]

Rok 2011
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2011 .
.pdf, [73 kB]

Rok 2010
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2010 .
.pdf, [24 kB]


Rok 2009
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2009 .
.pdf, [24 kB]


Rok 2008
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2008 .
.pdf, [24 kB]


Rok 2007
Prehľad verejného obstarávania na IVVL v roku 2007 .
.pdf, [64 kB]
Výzva na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia terasy a súvisiace stavebné práce na budove IVVL

Výzva
Rekonštrukcia terasy a zábradlia Inštitútu VVL vrátane súvisiacich prác

    
      predel