spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
Ochrana osobných údajov
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2018
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
IVVL Košice
spacer
predel
Akreditované vzdelávacie aktivity
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov získal akreditáciu udelenú Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie na tieto kurzy a školenia:
 • Odborná príprava osôb, ktoré balia potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh číslo 1570/2015/48/1 zo dňa 29.5.2015 s modulmi:
  - Potraviny a produkty živočíšneho pôvodu
  - Potraviny a produkty rastlinného pôvodu


 • Prevencia chorôb kopýt a paznechtov u koní, hovädzieho dobytka a ošípaných číslo 1570/2014/8/1 zo dňa 20.02.2014 s modulmi:
  - Podkúvač
  - Paznechtár


 • Ochrana zvierat počas usmrcovania číslo 1570/2012/80/1 zo dňa 16.07.2012 s modulmi:
  - Párnokopytníky a nepárnokopytníky
  - Hydina, domáce vtáctvo
  - Kožušinové zvieratá, králiky, zajace


 • Ochrana zvierat používaných na vedecké účely číslo 1570/2012/80/2 zo dňa 16.07.2012 s modulmi:
  - Vykonávanie postupov v zariadení
  - Navrhovanie postupov a projektov
  - Starostlivosť o zvieratá


 • Ochrana zvierat pri preprave číslo 1570/2015/130/1 zo dňa 14.12.2015 s modulmi:
  - Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  - Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov
  - Podmienky prepravy domácich maciek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živocíchov


    
      predel