spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
Ochrana osobných údajov
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2018
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
IVVL Košice
ôspacer"
spacer
Prehľad ukončených projektov

Názov projektu: Zdroj financovania, opatrenie: Doba trvania projektu:
e-learning v systéme ďalšieho vzdelávania zamestnancov štátnej veterinárnej a potravinovej správy SOP Ľudské zdroje 2005-2007
Uplatňovanie nových prístupov v úprave a ošetrení paznechtov oviec, hovädzieho dobytka a ošípaných SOP PRV 2004 –2006 2.4 Vzdelávanie 2005 - 2006
ABC podnikateľa v potravinárstve SOP PRV 2004 –2006 2.4 Vzdelávanie 2007 - 2008
Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí SOP PRV 2004 –2006 2.4 Vzdelávanie 2007 -2008
Školenie poľovníkov Košického a Prešovského kraja o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí SOP PRV 2004 –2006 2.4 Vzdelávanie 2007 - 2008
Zvýšenie informovanosti a vzdelávania v agrárnom sektore v SR PRV SR 2007-2013 1.6. Odborné vzdelávanie a informačné aktivity 2009 - 2010
Ochrana zvierat pri preprave PRV SR 2007 -2013 3.3. Vzdelávanie a informovanie 2010 - 2011
Zabezpečovanie a zvyšovanie kvality hygieny a bezpečnosti potravín PRV SR 2007-2013 1.6. Odborné vzdelávanie a informačné aktivity 2010 - 2011
Zabezpečovanie a zvyšovanie kvality hygieny a bezpečnosti potravín

Projekt zameraný na zabezpečovanie a zvyšovanie kvality hygieny a bezpečnosti potravín je ukončený.
Bližšie informácie o ukončenom projekte zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí

Projekt zameraný na školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí je ukončený.
Bližšie informácie o ukončenom projekte zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

Ochrana zvierat pri preprave

Tento projekt z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie č.: 3.3 Vzdelávanie a informovanie je spolufinancovaný Európskym Spoločenstvom.
Projekt je ukončený.

Zvýšenie informovanosti a vzdelávania v agrárnom sektore v SR

Projekt zameraný na zvýšenie informovanosti v agrárnom sektore je ukončený.
Bližšie informácie o ukončenom projekte zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

ABC podnikateľa v potravinárstve

Tento projekt je financovaný Európskym Spoločenstvom

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach zrealizoval v priebehu rokov 2007 - 2008, v rámci projektu financovaného zo SOP PRV, školenie zamerané na výklad platnej legislatívy v hygiene produktov živočíšneho a rastlinného pôvodu.

Pre podrobnejšie informácie o realizovanom kurze kliknite na tento odkaz [.pdf, 39 kB]
spacer
    predel
      predel