spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
Ochrana osobných údajov
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2019
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Ochrana zvierat pri preprave

Školenie je určené pre prepravcov zvierat, prevádzkovateľov - chovateľov, obchodníkov, pracovníkov zhromažďovacích stredísk a bitúnkov.

Cieľom školenia je vyškoliť prepravcov zvierat v súlade s Nariadením (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností, ktorí školením získajú špecifické odborné vedomosti o podmienkach prepravy zvierat a taktiež odbornú spôsobilosť na túto činnosť.

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) realizuje vzdelávací program "Ochrana zvierat pri preprave" v troch moduloch:
  • Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  • Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov
  • Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov
Aktuálne pozvánky :


Účastníci tohto školenia získajú vedomosti o právnych predpisoch, o fyziológii zvierat so zreteľom na kŕmenie, napájanie, odpočinok a ich správanie, o rizikách prepravy a strese, o vplyve spôsobu jazdy a manipulácie so zvieratami na ich pohodu, reprodukciu, príp. produkciu a kvalitu mäsa, o spôsoboch manipulácie so zvieratami, o riešení kritických situácií, o núdzovom ošetrovaní a otázky bezpečnosti pracovníkov zaobchádzajúcich so zvieratami.

Vzdelávací program je akreditovaný Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 14.12.2015 s prideleným číslom akreditácie 1570/2015/130/1. Na záver školenia po úspešnom zvládnutí testu účastníci získajú Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. IVVL realizuje tieto kurzy v rámci celého Slovenska, podľa lokality väčšiny predbežne prihlásených, najčastejšie však v Košiciach, v Žiline a v Trnave.

Aktuálny zoznam školiteľov vzdelávacieho programu:
  • MVDr. Zuzana Bajsová, ŠVPS SR
  • MVDr. Pavol Frič, ŠVPS SR
  • MVDr. Vladimír Gajdoš, RVPS Košice - okolie
  • MVDr. Vilém Kopřiva, PhD., ŠVPS SR
  • MVDr. Valerián Kvokačka, RVPS Prešov
  • MVDr. Ján Šiška, RVPS Trnava
Garantom vzdelávacieho programu je MVDr. Jozef Pokorný a MVDr. Pavol Frič. Kontaktnou osobou je Ing. Erika Meitnerová, IVVL ( meitnerova@ivvl.sk, 055/79 691 17).

Predbežnú prihlášku nájdete na tomto odkaze.

Zoznam vyškolených osôb od roku 2016 nájdete v časti "Datasety".


 

    
      predel