spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2021
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2020
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Ochrana zvierat pri preprave

Školenie je určené pre prepravcov zvierat, prevádzkovateľov - chovateľov, obchodníkov, pracovníkov zhromažďovacích stredísk a bitúnkov.

Cieľom školenia je vyškoliť prepravcov/ sprievodcov zvierat v súlade s Nariadením (ES) č. 1/2005, ktorí týmto získajú špecifické odborné vedomosti o podmienkach prepravy zvierat, vedomosti o právnych predpisoch, o fyziológii zvierat so zreteľom na kŕmenie, napájanie, odpočinok a ich správanie, o rizikách prepravy a strese, o vplyve spôsobu jazdy a manipulácie so zvieratami na ich pohodu, reprodukciu, príp. produkciu a kvalitu mäsa, o spôsoboch manipulácie so zvieratami, o riešení kritických situácií, o núdzovom ošetrovaní a otázky bezpečnosti pracovníkov zaobchádzajúcich so zvieratami.

Čo musí spĺňať prepravca zvierat?

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) realizuje vzdelávací program v troch moduloch:
  • Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  • Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov
  • Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov
Aktuálne pozvánky :

- žiadne


Vzdelávací program je akreditovaný Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 14.12.2015 s prideleným číslom akreditácie 1570/2015/130/1. Na záver školenia po úspešnom zvládnutí testu účastníci získajú Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. IVVL realizuje tieto kurzy v Košiciach, v Žiline a v Trnave.


Zoznam akreditovaných školiteľov vzdelávacieho programu:
  • MVDr. Zuzana Bajsová, ŠVPS SR
  • MVDr. Pavol Frič, ŠVPS SR
  • MVDr. Vladimír Gajdoš, RVPS Košice - okolie
  • MVDr. Vilém Kopřiva, PhD., ŠVPS SR
  • MVDr. Valerián Kvokačka, RVPS Prešov
  • MVDr. Ján Šiška, RVPS Trnava
Garantom vzdelávacieho programu je MVDr. Jozef Pokorný a MVDr. Pavol Frič. Kontaktnou osobou je Ing. Erika Meitnerová, IVVL ( meitnerova@ivvl.sk, 055/79 691 17).

Predbežnú prihlášku nájdete na tomto odkaze.

Zoznam vyškolených osôb od roku 2016 nájdete v časti "Datasety".


 

    
      predel