spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Ochrana zvierat používaných na vedecké účely

IVVL realizuje vzdelávací program "Ochrana zvierat používaných na vedecké účely", ktorý v súlade s Nariadením vlády SR č. 377/2012 Z. z. a Vyhláškou MPRV SR 436/2012 Z. z. ustanovuje požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely. Realizuje sa v týchto troch moduloch:
  • Navrhovanie projektov a postupov v zariadení
  • Vykonávanie projektov
  • Starostlivosť o zvieratá

Vzdelávacia aktivita je určená pre všetkých zamestnancov výskumných a vedeckých inštitúcií, ktorí sa podieľajú na experimentoch, postupoch a používajú zvieratá na vedecké alebo vzdelávacie účely.

Nariadenie ustanovuje pravidlá pre všetky postupové zvieratá, ktoré sú v projektoch, experimentoch. V zásadách 3R je zhrnuté ako treba správne zaobchádzať so zvieratami, chovať, držať, a opätovne vrátiť do pôvodného prostredia bez ujmy na zdraví. Dôraz sa kladie na to, aby zvieraťu sa nespôsobila bolesť, utrpenie alebo trvalé poškodenie na zdraví v čase vykonávania postupov, tak zo strany chovateľov, ale aj dodávateľov postupových zvierat, či užívateľských osôb.

Každý modul trvá v rozsahu 15 vyučovacích hodín, na záver sa píše písomný test a po úspešnom absolvovaní účastník získa osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu, ktoré je platné 4 roky. IVVL Košice školenia organizuje tam, kde je najväčšia aglomerácia výskumných ústavov. Termíny školení sa priebežne uverejňujú na webovej stránke IVVL: www.ivvl.sk

Predbežná prihláška (odkaz)

08. 07. 2020, Bratislava

Informácie:

MVDr. Daniela Bucsuházyová, odborný garant
ŠVPS SR, Botanická 17, Bratislava
e-mail :bucsuhayzova@svps.sk

MVDr. Irena Rajzáková, IVVL Košice, koordinátor akreditovaného projektu IVVL
e-mail: rajzakova@ivvl.sk, tel.: 055/79 691 15, fax : 055/79 691 66.


 

    
      predel