spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
Ochrana osobných údajov
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2018
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
IVVL Košice
Špecializované senzorické laboratórium na IVVL v Košiciach

Špecializované senzorické laboratórium na IVVL v Košiciach bolo zriadené dohodou medzi Ústredným riaditeľom ŠVS SR Prof. MVDr. Jozefom Sokolom, DrSc. a rektorom UVL Prof. MVDr. Rudolfom Cabadajom, PhD. v roku 1995 ako spoločné pracovisko Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (IVVL) a Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (UVL). Laboratórium sa stalo technickou základňou pre začlenenie odboru "Senzorické posudzovanie potravín" do postgraduálneho vzdelávania pracovníkov ŠVS SR vykonávajúcich potravinový dozor.

Po vytvorení Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) v roku 2001 sa postgraduálne vzdelávanie rozšírilo aj na bývalých pracovníkov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej inšpekcie. V súčasnosti ponúka Špecializované senzorické laboratórium komplexné vzdelávanie zamerané na senzorické posudzovanie rôznych potravinových komodít. Kurzy sú určené pre všetky osoby podieľajúce sa na výkone úradnej kontroly v oblasti výroby, skladovania a distribúcie potravín a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu, ako aj pre ostatných pracovníkov prichádzajúcich do styku s potravinovými komoditami.

    
      predel