spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
Ochrana osobných údajov
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2018
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
IVVL Košice
Podkúvač, paznechtár

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach Vám ponúka možnosť zúčastniť sa odborných vzdelávacích aktivít akreditovaných MŠVVaŠ SR:

PODKÚVAČ

Vzdelávacia aktivita "Podkúvač" je zameraná na vyškolenie pracovníkov z oblasti poľnohospodárstva, ktorí sa zaoberajú chovom alebo ošetrovaním koní. Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je vyškoliť zručných, teoreticky a prakticky pripravených odborníkov, ktorí budú vykonávať korektúru a podkúvanie pravidelných, nepravidelných a patologických kopýt podľa správnych zásad ortopedického podkúvania.
Celková dĺžka školenia je 20 dní a prebieha v dvoch 10-dňových sústredeniach. Účastnícky poplatok je približne 1200,- € (kalkulácia poplatku sa určuje pred každým kurzom). Súčasťou kurzu sú aj študijné a pracovné materiály pre účastníkov. Optimálny počet účastníkov v kurze je 4.

PAZNECHTÁR

Vzdelávacia aktivita "Paznechtár" je zameraná na vyškolenie zručných prakticky a teoreticky dobre pripravených odborníkov - paznechtárov, vrátane malých a stredných farmárov, ktorí budú vykonávať úpravu - korektúru paznechtov ako preventívny zákrok. Cieľovou skupinou sú ošetrovatelia úžitkových zvierat (hovädzí dobytok, ošípané a ovce), bačovia a ostatní poľnohospodárski pracovníci. Optimálny počet účastníkov v kurze je 4.
Dĺžka akreditovaného školenia je 5 dní, z toho 2 dni tvoria prednášky a 3 dni praktické cvičenia. Akreditované školenie končí skúškou a účastník získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity. Účastnícky poplatok je približne 760,- € (jeho výška sa určuje pred každým kurzom).
Dĺžka neakreditovaného školenia je 3 dni, z toho 2 dni tvoria praktické cvičenia. Na záver tohto odborného školenia účastník získa Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania (vzdelávania dospelých). Účastnícky poplatok je približne 350,- €, výška sa stanovuje pred každým kurzom.
Poplatok za školenie zahŕňa školné, študijný a pracovný materiál a nezahŕňa cestovné, stravné a ubytovanie účastníkov.

V prípade Vášho záujmu o uvedené kurzy navštívte stránku www.ivvl.sk a zašlite prihlášku.

 

    
      predel