spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2018
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
+ IVVL Košice
spacer
predel
Slovenský veterinársky časopis
Slovak Veterinary Journal
 • je odborný časopis pre veterinárnu starostlivosť, zdravie zvierat, veterinárnu farmáciu, dietetiku, welfare, hygienu potravín, potravinový dozor a veterinárnu prax

 • abstrakty vedeckých príspevkov v anglickom jazyku sú uvádzané v medzinárodnej databáze Food Science and Technology Abstract (FSTA)

 • jeho vydavateľom je Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice

 • adresa redakcie, na ktorej si môžete objednať predplatné a inzerciu :
  Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov,
  Cesta pod Hradovou 13/A,
  041 77 Košice
  tel.:+421-55-796 9111, pani Matejová
  fax: +421-55-796 9166
  e-mail: svc@ivvl.sk

 • jednotlivé čísla SVČ sú v predaji na sekretariáte IVVL 055-7969 112
logo časopisu
Predseda redakčnej rady : Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR Bratislava

Šéfredaktor: Prof. MVDr. Peter Juriš, CSc.

Redakčná rada:
 • prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice
 • MVDr. Ján Greguš
  Pharmacopola Žiar nad Hronom
 • MVDr. Jozef Pokorný
  Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice
 • MVDr. Ladislav Stodola
  Komora veterinárnych lekárov SR Bratislava
 • PhDr. Ľudmila Kundríková
  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice
obálka1702-3

obsah / content
     čiara   ročník 2017      ročník 2016      ročník 2015      ročník 2014      ročník 2013      ročník 2012      ročník 2011      ročník 2010      ročník 2009      ročník 2008      ročník 2007      ročník 2006      ročník 2005      ročník 2004
      predel