spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Edícia "Historia medicinae veterinariae"

V roku 1999 bola z iniciatívy riaditeľa IVVL v Košiciach MVDr. Jozefa Pokorného založená edícia "Historia medicinae veterinariae" v ktorej doteraz vyšlo 26 titulov:

1. Jantošovič J., Fried K., Pokorný J., Kozák M., Filo Š.:Prof. MUDr. Pavol Adámi (1736 -1814), str. 35, 2000

2. Jantošovič J., Fried K., Pokorný J.: Prof. Dr. František Hutyra, str. 27, 2000

3. Jantošovič J., Fried K., PokornýJ., Kozák M.: Prof. Dr. Jozef Marek, str. 30, 2000

4. Feješ J: História tlmenia žrebčej nákazy (duriny) na Slovensku po 2. svetovej vojne, str. 6, 2000

5. Husár L.: Organizačný a štrukturálny vývoj slovenského veterinárstva v rokoch 1945 - 1960, str. 141, 2000

6. Husár L.: Slovenské veterinárstvo v rokoch 1939 - 1945, str. 177, 2001

7. Feješ J.: MVDr. Pavol Opluštil, magistrátny veterinárny radca, str. 44, 2002

8. Pokorný J. a kol.: Prvé celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov - seniorov nad 70 rokov 20. - 21. júna 2002 v Košiciach, str. 44, 2002

9. Molnár J.: História veterinárstva okresu Trnava, str. 325, 2002

10. Jantošovič J., Fried K., Pokorný J., Kozák M.: Významné osobnosti veterinárskej medicíny, str. 108, 2004

11. Husár L., Pokorný J.: História postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov na Slovensku, str. 177, 2005

12. Husár L., Pokorný J.: Konská nemocnica vo Veľkej Ide v rokoch 1915 - 1918, str. 28, 2006

13. Jantošovič J., Kozák M., Slosiarik J., Pokorný J., Vrabec V.: História veterinárskeho školstva, str. 34, 2006

14. Pokorný J. a kol.: Druhé celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov - seniorov nad 70 rokov, str. 48, 2007

15. Husár L., Pokorný J.: História postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov na Slovensku, 50. výročie Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, str. 202, 2008

16. Molnár J.: Alexander Kotlán, život a dielo, str. 47, 2008

17. Molnár J.: Veda na dlhé trate..., život a dielo Františka Nižňanského, 1911-1967, str. 200, 2008

18. Husár L.: Prvé samostatné veterinárske organizácie v Československej republike Krajské a Okresné veterinárne zariadenia v roku 1960, 50. výročie, str. 76, 2010

19. Feješ J.: Veselo aj vážne zo života zverolekára, str. 100, 2010

20. Pokorný J. a kol.: Tretie celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov - seniorov nad 70 rokov, Slovenská veterinárska historiografia, podiel veterinárnych lekárov - seniorov, na jej spracovaní a publikovaní, str. 68, 2012

21. Husár L.: Miesto a význam Slovenskej spoločnosti veterinárnych lekárov v dejinách spolkov, str. 160, 2013

22. Husár L.: Chýreční Slováci v dejinách veterinárstva feudálneho Uhorska. Peter Madáč z Veľkej Polomy, str. 60, 2013

23. Husár L. a kol.: Expertízy slovenských veterinárnych lekárov v rozvojových krajinách sveta (50. výročie), str. 313, 2015

24. Pokorný J. a kol.: Štvrté celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov - seniorov nad 70 rokov, str. 90, 2018

25. Buleca J.: Návrat z nenávratna - Michal Breza, str. 78, 2018

26. Husár L., Pokorný J., Blecha J.: História postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov na Slovensku, 60. výročie Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, str. 272, 2018    
      predel