spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2017
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2016
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
IVVL Košice
Prehľad pripravovaných akcií, školení a seminárov

V najbližších dňoch pripravujeme nasledovné vzdelávacie aktivity:
 1. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  03. 04. 2017, Košice
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 2. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov
  05. 04. 2017, Trnava
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 3. Veterinárne a úradné kontroly v sektore čerstvého mäsa domácich kopytníkov
  05. - 07. 04. 2017, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 4. Veterinárne a úradné kontroly v sektore čerstvé hydinové mäso a vajcia
  12. 04. 2017, Košice - školenie presunuté na 30.-31.5.2017
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 5. Veterinárne a úradné kontroly medu
  13. 04. 2017, Košice - školenie presunuté na 30.-31.5.2017
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 6. Odchyt túlavých zvierat
  20. - 21. 04. 2017, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 7. Ochrana zvierat pri preprave, moduly:
  - Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  - Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov

  24. 04. 2017, Košice
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 8. Ochrana zvierat, 1. časť
  25. - 26. 04. 2017, Košice - školenie priložené ku ZD 2 do septembra 2017
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 9. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie ulovenej zveri
  26. 04. 2017, Senec
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 10. Veterinárne kontroly v sektore zverina
  03. 05. 2017, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 11. Úradná kontrola na úseku krmív a VŽP
  09. - 11. 05. 2017, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 12. PD/OZ Školenie a porada inšpektorov autorizovaných na kontrolu zhody
  15. 05. 2017, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 13. Potravinová legislatíva, nariadenia, smernice, zákony, vyhlášky, malé množstvá, kontroly u prvovýrobcov, interné audity
  16. - 17. 05. 2017, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 14. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  17. 05. 2017, Nitra
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 15. Správne konanie v praxi orgánov veterinárnej správy a orgánov úradnej kontroly potravín
  18. - 19. 05. 2017, Košice /20 osôb | 25. - 26. 05. 2017, Bratislava /20 osôb
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 16. VK, ÚK v sektore čerstvé hydinové mäso a vajcia, VK, ÚK medu
  30. - 31. 05. 2017, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 17. Ochrana zvierat počas usmrcovania, modul: párnokopytníci a nepárnokopytníci
  30. 05. 2017, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková


Kontakty :
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055 - 796 9115, rajzakova@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk
    
      predel