spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2017
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2017
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
IVVL Košice
Prehľad pripravovaných akcií, školení a seminárov

V najbližších dňoch pripravujeme nasledovné vzdelávacie aktivity:
 1. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  06. - 07. 11. 2017, Košice
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 2. Hraničné kontroly, 2. časť
  07. - 08. 11. 2017
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 3. Legislatíva - novela zákona č. 39/2007 Z.z. a súvisiace predpisy
  07. - 10. 11. 2017
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 4. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  09. - 10. 11. 2017, Žarnovica
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 5. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  13. 11. 2017, Trnava
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 6. Potravinová legislatíva - vybrané komodity, prídavné látky do potravín, kontaminanty, politika kvality
  14. - 15. 11. 2017
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 7. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  15. 11. 2017, Košice
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 8. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  20. - 21. 11. 2017, Žilina
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 9. Záverečná skúška poľovníkov
  22. a 23. 11. 2017, Košice
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 10. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  23. 11. 2017, Rimavská Sobota
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 11. Záverečná skúška poľovníkov
  27. - 28. 11. 2017, Žarnovica
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 12. Vzdelávanie úradných veterinárnych asistentov
  29. 11. 2017, Trnava
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 13. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  29. 11. 2017, Galanta
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 14. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  30. 11. 2017, Martin
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 15. Identifikácia a registrácia zvierat, ochrana zvierat, TSE
  05. - 07. 12. 2017, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 16. Ochrana zvierat počas usmrcovania, modul: Párnokopytníky a nepárnokopytníky
  05. 12. 2017, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 17. Skúšky poľovníkov na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulvoení
  07. - 08. 12. 2017, Žilina
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 18. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  08. 12. 2017, Gabčíkovo
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 19. Atestačná skúška 1. stupňa v odbore Hygiena produktov živočíšneho pôvodu
  11. - 12. 12. 2017
  kontaktná osoba MVDr. J. Pokorný
 20. Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa
  12. 12. 2017, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 21. Odchyt túlavých zvierat
  12. - 13. 12. 2017
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 22. Atestačná skúška 1. stupňa v odbore Laboratórna diagnostika, Zdravie zvierat, Hygiena krmív
  13. 12. 2017
  kontaktná osoba MVDr. J. Pokorný
 23. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  30. 01. 2018, Trnava
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 24. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  15. 02. 2018, Liptovský Mikuláš
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová


Kontakty :
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055 - 796 9115, rajzakova@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk
    
      predel