spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
Ochrana osobných údajov
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2018
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
IVVL Košice
Prehľad pripravovaných akcií, školení a seminárov

V najbližších dňoch pripravujeme nasledovné vzdelávacie aktivity:
 1. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  12. - 13. 11. 2018, Žilina
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 2. Potravinová legislatíva
  14. - 15. 11. 2018, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 3. VŽP
  19. - 21. 11. 2018, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 4. Aktuálne informácie týkajúce sa úradných kontrol potravín živočíšneho pôvodu
  22. - 23. 11. 2018, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 5. Záverečná skúška poľovníkov
  27. - 28. 11. 2018, Žilina
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 6. Ochrana zvierat počas prepravy, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  29. 11. 2018, Košice
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 7. Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely
  29. - 30. 11. 2018, Bratislava
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková


Kontakty :
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055 - 796 9115, rajzakova@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk
    
      predel