spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2018
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
IVVL Košice
Prehľad pripravovaných akcií, školení a seminárov

V najbližších dňoch pripravujeme nasledovné vzdelávacie aktivity:
 1. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  20. - 21. 08. 2018, Lučenec
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 2. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  05. 09. 2018, Čadca
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 3. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  07. 09. 2018, Svidník
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 4. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  10. - 11. 09. 2018, Banská Bystrica
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 5. Ochrana zvierat počas usmrcovania, modul párnokopytníky a nepárnokopytníky
  11. 09. 2018, Bratislava
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 6. Správne konanie v praxi orgánov veterinárnej správy a orgánov úradnej kontroly potravín
  13. - 14. 09. 2018, IVVL Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 7. Hygiena krmív, medikované krmivá
  18. - 20. 09. 2018, IVVL Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 8. Ochrana zvierat pri preprave, Modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  20. 09. 2018, Nitra
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 9. Veterinárne kontroly a úradné kontroly potravín v sektore mlieka
  27. - 28. 09. 2018, IVVL Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 10. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  27. 09. 2018, Zvolen
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová


Kontakty :
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055 - 796 9115, rajzakova@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk
    
      predel