spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2018
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
IVVL Košice
Prehľad pripravovaných akcií, školení a seminárov

V najbližších dňoch pripravujeme nasledovné vzdelávacie aktivity:
 1. Podkúvač
  03. - 12. 04. 2018, Košice
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 2. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov
  04. 04. 2018, Žilina
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 3. LD1: Rezíduá pesticídov - platná legislatíva
  04. 04. 2018, Banská Bystrica, 05. 04. 2018, Prešov, 10. 04. 2018, Bratislava
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 4. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  05. a 06. 04. 2018, Žilina
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 5. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  10. 04. 2018, Veľký Krtíš
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 6. HP4: Veterinárne kontroly a úradné kontroly v sektore čerstvé hydinové mäso a vajcia
  16. - 17. 04. 2018, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 7. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  19. 04. 2018, Humenné
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 8. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  23. - 24. 04. 2018, Nitra
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 9. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  26. 04. 2018, Rožňava
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 10. HP5: Veterinárne a úradné kontroly v sektore mäso domácich kopytníkov
  26. - 27. 04. 2018, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková


Kontakty :
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055 - 796 9115, rajzakova@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk
    
      predel