spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2016
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2015
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
Občerstvenie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
IVVL Košice
Prehľad pripravovaných akcií, školení a seminárov

V najbližších dňoch pripravujeme nasledovné vzdelávacie aktivity:
 1. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  27. 9. 2016, Žilina
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 2. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  29. 9. 2016, Michalovce
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 3. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov
  3. 10. 2016, Trnava
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 4. Prevencia chorôb kopýt a paznechtov u koní, hovädzieho dobytka a ošípaných, modul: Podkúvač
  3. 10. - 10. 11. 2016, Košice
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 5. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  4. 10. 2016, Košice
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 6. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  13. - 14. 10. 2016, Vígľaš
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 7. Ochrana zvierat počas usmrcovania, modul: Párnokopytníky a nepárnokopytníky
  25. 10. 2016, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková


Kontakty :
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055 - 796 9115, rajzakova@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk
    
      predel