spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2018
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
IVVL Košice
Prehľad pripravovaných akcií, školení a seminárov

V najbližších dňoch pripravujeme nasledovné vzdelávacie aktivity:
 1. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  04. 06. 2018, Prešov
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 2. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  07. 06. 2018, Považská Bystrica
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 3. Záverečná skúška poľovníkov
  07. - 08. 06. 2018, Komárno
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 4. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  07. - 08. 06. 2018, Senec
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 5. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  12. 06. 2018, Lučenec
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 6. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  13. - 14. 06. 2018, Brezno
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 7. Manažérske vzdelávanie pre štátnu správu
  14. 06. 2018, Bratislava
  kontaktná osoba MVDr. J. Pokorný
 8. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  15. 06. 2018, Galanta
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 9. Záverečná skúška poľovníkov
  14. - 15. 06. 2018, Topoľčany
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 10. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  18. - 19. 06. 2018, Svidník
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 11. Traces
  19. 06. 2018, IVVL Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 12. Manažérske vzdelávanie pre štátnu správu
  21. 06. 2018, IVVL Košice
  kontaktná osoba MVDr. J. Pokorný
 13. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  21. 06. 2018, Brezno
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 14. Záverečná skúška poľovníkov
  21. - 22. 06. 2018, Senec
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 15. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  22. 06. 2018, Humenné
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 16. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  25. 06. 2018, Žarnovica
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 17. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  27. 06. 2018, Banská Bystrica
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 18. Ochrana zvierat pri preprave, Modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  28. 06. 2018, IVVL Košice
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová


Kontakty :
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055 - 796 9115, rajzakova@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk
    
      predel