spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2019
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Prehľad pripravovaných akcií, školení a seminárov

V najbližších dňoch pripravujeme nasledovné vzdelávacie aktivity:
 1. Ochrana zvierat počas usmrcovania, modul: Párnokopytníky a nepárnokopytníky
  03. 10. 2019, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 2. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  9. – 10.10.2019, Palárikovo
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 3. Odchyt túlavých zvierat
  14. - 15.10.2019, Senica
  Kontaktná osoba: MVDr. I. Rajzáková
 4. Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely – preškolenie
  21.10.2019, Bratislava
  Kontaktná osoba: MVDr. I. Rajzáková
 5. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  21.-22.10.2019, Košice
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 6. Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely – preškolenie
  24.10.2019, Martin
  Kontaktná osoba: MVDr. I. Rajzáková
 7. Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely – preškolenie
  29.10.2019, Košice
  Kontaktná osoba: MVDr. I. Rajzáková
 8. Záverečná skúška poľovníkov
  29.10.2019, Palárikovo
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 9. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  30.10.2019, Nitra
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová


Kontakty :
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055 - 796 9115, rajzakova@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk
    
      predel