spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Prehľad pripravovaných akcií, školení a seminárov

V najbližších dňoch pripravujeme nasledovné vzdelávacie aktivity:
 1. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  7.9.2020, Trnava
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 2. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  10.9.2020, Zvolen
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 3. Podkúvač
  2. časť: 21.9. – 1.10.2020, Košice
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 4. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  22.9.2020, Dolný Kubín
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 5. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, HD, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  25.9.2020, Trnava
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 6. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  28.9.2020, Košice
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 7. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  7.10.2020, Liptovský Mikuláš
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 8. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov
  13.10.2020, Trnava
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 9. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  14. - 15.10.2020, Košice
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 10. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  19.10.2020, Veľký Krtíš
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 11. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  26. - 27.10.2020, Holíč
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová


Kontakty :
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055 - 796 9115, rajzakova@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk
    
      predel