spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Prehľad pripravovaných akcií, školení a seminárov

V najbližších dňoch pripravujeme nasledovné vzdelávacie aktivity:
 1. Ochrana zvierat pri preprave, moduly:
  - Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, HD, dom. oviec, dom. kôz a ošípaných
  - Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov

  15. 6. 2020, Košice
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 2. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, HD, dom. oviec, dom. kôz a ošípaných
  18. 6. 2020, Trnava
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 3. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  19. 6. 2020, Senica
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 4. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov
  25.6.2020, Trnava
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 5. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  29.6.2020, Myjava
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 6. Odchyt túlavých zvierat
  1. - 2. 7.2020, Košice
 7. Ochrana zvierat počas usmrcovania, modul: Párnokopytníky a nepárnokopytníky
  7.7.2020, Bratislava
  Kontaktná osoba: MVDr. I. Rajzáková
 8. Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely – preškolenie
  8.7.2020, Bratislava
  Kontaktná osoba: MVDr. I. Rajzáková


Kontakty :
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055 - 796 9115, rajzakova@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk
    
      predel