spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2019
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Prehľad pripravovaných akcií, školení a seminárov

V najbližších dňoch pripravujeme nasledovné vzdelávacie aktivity:
 1. Záverečná skúška poľovníkov
  6. – 7. november 2019, Košice
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 2. Podkúvač, 1. časť
  18. - 28. november 2019, Košice
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 3. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov
  19. november 2019, Košice
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 4. Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely – preškolenie
  20. november 2019, Bratislava
  Kontaktná osoba: MVDr. I. Rajzáková
 5. Ochrana zvierat počas usmrcovania, modul Hydina
  22. november 2019, Bratislava
  Kontaktná osoba: MVDr. I. Rajzáková
 6. Ochrana zvierat počas usmrcovania, modul Párnokopytníky a nepárnokopytníky
  2. december 2019, Bratislava
  Kontaktná osoba: MVDr. I. Rajzáková
 7. Atestačná skúška 1. stupňa, odbor Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
  2. – 3. december 2019, Košice
  Kontaktná osoba: MVDr. J. Pokorný
 8. Atestačná skúška 1. stupňa, odbor Zdravie zvierat, veterinárna farmácia
  5. – 6. december 2019, Košice
  Kontaktná osoba: MVDr. J. Pokorný
 9. Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely (hlodavce a králiky)
  2. - 3. december 2019, Bratislava
  Kontaktná osoba: MVDr. I. Rajzáková
 10. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  9. december 2019, Rimavská Sobota
  Kontaktná osoba: Ing. E. Meitnerová
 11. Odchyt túlavých zvierat
  11. – 12. december 2019, Košice
  Kontaktná osoba: MVDr. I. Rajzáková


Kontakty :
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055 - 796 9115, rajzakova@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk
    
      predel