spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Prehľad pripravovaných akcií, školení a seminárov

V najbližších dňoch pripravujeme nasledovné vzdelávacie aktivity:
 1. Platná legislatíva upravujúca kontrolu rezíduí pesticídov v rámci úradnej kontroly potravín
  6. 2. 2020, Bratislava, 11. 2. 2020, Banská Bystrica, 12. 2. 2020, Prešov
  Kontaktná osoba: MVDr. I. Rajzáková
 2. Úradná kontrola hygieny krmív, Vyhodnotenie VPO a UK za roku 2019 - krmivá
  12. – 13. 2. 2020, Bratislava
  Kontaktná osoba: MVDr. I. Rajzáková
 3. Veterinárne kontroly, úradné kontroly, sektor mlieka – salaše
  19. - 20. 2. 2020, Košice
  Kontaktná osoba: MVDr. I. Rajzáková
 4. Zdravie zvierat, 1. časť
  24.– 26. 2. 2020, Košice
  Kontaktná osoba: MVDr. I. Rajzáková
 5. Víno, úradné kontroly v sektore vína
  25. - 26. 2. 2020, Modra
  Kontaktná osoba: MVDr. I. Rajzáková
 6. Kontrola potravín neživočíšneho pôvodu
  27. 2. 2020, Žilina
  Kontaktná osoba: MVDr. I. Rajzáková


Kontakty :
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055 - 796 9115, rajzakova@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk
    
      predel