spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2016
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2015
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
IVVL Košice
Prehľad pripravovaných akcií, školení a seminárov

V najbližších dňoch pripravujeme nasledovné vzdelávacie aktivity:
 1. Hygiena potravín v sektore produktov živočíšneho pôvodu
  22. - 24. 11. 2016, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 2. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  22. 11. 2016, Liptovský Mikuláš
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 3. Ochrana zvierat počas usmrcovania, modul: Hydina
  25. 11. 2016, Topoľčany
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 4. Funkčná úprava paznechtov
  28. 11. - 30. 11. 2016, Z. Teplica
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 5. Záverečná skúška poľovníkov
  29. 11. - 30. 11. 2016, Košice
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 6. Hraničné veterinárne kontroly, 2. časť
  1. - 2. 12. 2016,
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 7. TSE
  5. - 6. 12. 2016,
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 8. Vzdelávanie úradných veterinárnych asistentov
  7. 12. 2016, Trnava
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 9. Atestačná skúška 2. stupňa
  8. 12. 2016, Košice
  kontaktná osoba MVDr. Jozef Pokorný
 10. Preškolenie poľovníkov
  9. 12. 2016, Kežmarok
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 11. Odchyt túlavých zvierat
  13. - 14. 12. 2016, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 12. Ochrana zvierat pri preprave modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hov. dobytka, domácich oviec, dom. kôz a ošípaných
  Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov

  14. 12. 2016, Bratislava
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 13. Krmivá, medikované krmivá
  14. 12. 2016, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 14. Veterinárna farmácia, monitoringy
  15. - 16. 12. 2016, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková


Kontakty :
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055 - 796 9115, rajzakova@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk
    
      predel