spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
Ochrana osobných údajov
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2019
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Prehľad pripravovaných akcií, školení a seminárov

V najbližších dňoch pripravujeme nasledovné vzdelávacie aktivity:
 1. Ochrana zvierat počas usmrcovania, modul: párnokopytníky a nepárnokopytníky
  01. 02. 2019, Bratislava
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 2. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  12. 02. 2019, Humenné
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 3. Veterinárne a úradné kontroly, sektor mlieka - salaše
  20. - 21. 02. 2019, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 4. Víno
  27. - 28. 02. 2019, Modra
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 5. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  27. 02. 2019, Prešov
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 6. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov
  01. 03. 2019, Žilina
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 7. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  05. 03. 2019, Nitra
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 8. Kontroly verejného skladovania v zmysle zákona č. 144/1988 Z.z.
  05. 03. 2019, Žilina
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 9. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  06. 03. 2019, Prievidza
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 10. Veterinárne, úradné kontroly potravín ŽP na rok 2019, plánovanie a odber vzoriek produktov živočíšneho pôvodu
  12. - 13. 03. 2019, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 11. Hraničné veterinárne kontroly, 1. časť
  14. - 15. 03. 2019, Bratislava
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 12. Aplikácia zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a praxi orgánov veterinárnej a potravinovej správy
  18. - 19. 03. 2019, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 13. Správne konanie a rozhodovanie vo veterinárnej a potravinovej oblasti - praktické cvičenia
  21. - 22. 03. 2019,
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 14. Zdravie zvierat, 1. časť
  25. - 27. 03. 2019, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková


Kontakty :
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055 - 796 9115, rajzakova@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk
    
      predel