spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
Ochrana osobných údajov
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2019
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Prehľad pripravovaných akcií, školení a seminárov

V najbližších dňoch pripravujeme nasledovné vzdelávacie aktivity:
 1. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov
  03. 06. 2019, Trnava
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 2. Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely, (exp. zv. hlodavce, králiky)
  03. - 04. 06. 2019, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 3. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  07. 06. 2019, Rožňava
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 4. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  10. - 11. 06. 2019, Košice
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 5. Veterinárne kontroly v sektore zverina
  11. 06. 2019, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 6. Veterinárne, úradné kontroly potravín, sektor čerstvé hydinové mäso a vajcia. Ochrana zvierat počas usmrcovania. Antimikrobiálna rezistencia.
  12. 06. 2019, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 7. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov
  12. 06. 2019, Košice
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 8. Veterinárne, úradné kontroly potravín v sektore med
  13. 06. 2019, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 9. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  17. 06. 2019, Dvorec
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 10. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  18. - 19. 06. 2019, Nitra
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 11. Hygiena krmív, medikované krmivá
  18. - 20. 06. 2019, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 12. Vzdelávanie úradných veterinárnych asistentov
  20. 06. 2019, Trnava
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 13. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  24. 06. 2019, Zvolen
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 14. Záverečná skúška poľovníkov
  24. - 25. 06. 2019, Košice
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 15. Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely - preškolenie
  02. 07. 2019, Bratislava
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 16. Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely - preškolenie
  10. 07. 2019, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková


Kontakty :
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055 - 796 9115, rajzakova@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk
    
      predel