spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2017
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2017
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
IVVL Košice
Prehľad pripravovaných akcií, školení a seminárov

V najbližších dňoch pripravujeme nasledovné vzdelávacie aktivity:
 1. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávaj prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  02. 10. 2017, Žarnovica
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 2. Záverečná skúška poľovníkov
  03. - 04. 10. 2017, Žilina
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 3. Školenie pre inšpektorov pripravujúcich sa na autorizáciu na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny
  1. skupina: 03. - 04. 10. 2017, Dudince
  2. skupina: 04. - 05. 10. 2017, Dudince
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 4. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  09. - 10. 10. 2017, Senica
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 5. Veterinárne a úradné kontroly v sektore mlieka
  11. - 12. 10. 2017, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 6. Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo na vzdelávacie účely
  16. - 17. 10. 2017, Bratislava
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 7. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  17. 10. 2017, Žilina
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 8. Veterinárne a úradné kontroly v sektore čerstvé mäso domácich kopytníkov
  18. - 20. 10. 2017, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 9. Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov
  19. 10. 2017, Trnava
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 10. Záverečná skúška poľovníkov
  25. - 26. 10. 2017, Senica
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová
 11. TSE
  26. 10. 2017, Košice
  kontaktná osoba MVDr. I. Rajzáková
 12. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  27. 10. 2017, Prešov
  kontaktná osoba Ing. E. Meitnerová


Kontakty :
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055 - 796 9115, rajzakova@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk
    
      predel