Podkúvač, paznechtár

 

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach Vám ponúka možnosť zúčastniť sa odborných vzdelávacích aktivít akreditovaných MŠVVaŠ SR:

Podkúvač

Vzdelávacia aktivita "Podkúvač" je zameraná na vyškolenie pracovníkov z oblasti poľnohospodárstva, ktorí sa zaoberajú chovom alebo ošetrovaním koní. Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je vyškoliť zručných, teoreticky a prakticky pripravených odborníkov, ktorí budú vykonávať korektúru a podkúvanie pravidelných, nepravidelných a patologických kopýt podľa správnych zásad ortopedického podkúvania.
Celková dĺžka školenia je 20 dní a prebieha v dvoch 10-dňových sústredeniach. Kalkulácia účastníckeho poplatku sa určuje pred každým kurzom. Súčasťou kurzu sú aj študijné a pracovné materiály pre účastníkov. Optimálny počet účastníkov v kurze je 4.

Paznechtár

Vzdelávacia aktivita "Paznechtár" je zameraná na vyškolenie zručných prakticky a teoreticky dobre pripravených odborníkov - paznechtárov, vrátane malých a stredných farmárov, ktorí budú vykonávať úpravu - korektúru paznechtov ako preventívny zákrok. Cieľovou skupinou sú ošetrovatelia úžitkových zvierat (hovädzí dobytok, ošípané a ovce), bačovia a ostatní poľnohospodárski pracovníci. Optimálny počet účastníkov v kurze je 4.
Dĺžka akreditovaného školenia je 5 dní, z toho 2 dni tvoria prednášky a 3 dni praktické cvičenia. Akreditované školenie končí skúškou a účastník získa Osvedčenie o absolvovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity. Výšku účastníckého poplatku, sa určuje pred každým kurzom.
Dĺžka neakreditovaného školenia je 3 dni, z toho 2 dni tvoria praktické cvičenia. Na záver tohto odborného školenia účastník získa Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania (vzdelávania dospelých). Výška účastníckého poplatku sa stanovuje pred každým kurzom.
Poplatok za školenie zahŕňa školné, študijný a pracovný materiál a nezahŕňa cestovné, stravné a ubytovanie účastníkov.

V prípade Vášho záujmu o uvedené kurzy zašlite prihlášku.

 Aktuálne pozvánky: 

Podkúvač

  • 16. október 2023 - 26. október 2023       - Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice (I. časť školenia)
  • 27. november 2023 - 7. december 2023  - Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice (II. časť školenia)

 

 

 
Kontaktná osoba:

Ing. Erika Meitnerová,

e-mail: meitnerova@ivvl.sk , tel.: 055/79 69 117, mobil: 0908 798 112