Aktuálne školenia

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vám dáva do pozornosti školenia a aktivity.

Vyberte aktivitu alebo školenie vľavo pre podrobnejšie informácie.

 

 2024
 

 1. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  2. - 3. máj 2024, Dolný Kubín

 2. Podkúvač
  6. máj 2024 - 13. jún 2024, Košice

 3. LP 1 - Správne konanie a priestupkové konanie v praxi orgánov veterinárnej správy a orgánov úradnej kontroly potravín
  15. - 16. máj 2024, IVVL Košice

 4. Odchyt túlavých zvierat
  23. - 24. máj 2024, IVVL Košice

 5. Ochrana zvierat pri preprave
  Modul A: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  29. máj 2024, Žilina

 6. Ochrana zvierat počas usmrcovania
  Modul: Párnokopytníky a nepárnokopytníky
  29. máj 2024, IVVL Košice

 7. Paznechtár
  12. - 14. jún 2024, Zemplínska Teplica

 8. Ochrana zvierat pri preprave
  Modul A: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  19. jún 2024, IVVL Košice

 
Kontakty

MVDr. Jozef Pokorný,
tel. 055 - 796 9113, 
mobil: 0905 409 019, e-mail: pokorny@ivvl.sk

Ing. Erika Meitnerová,
tel. 055 - 796 9117, 
mobil: 0908 798 112, e-mail:  meitnerova@ivvl.sk 

MVDr. Zuzana Lopatníková,
tel. 055 - 796 9115, 
mobil: 0908 798 352, e-mail: lopatnikova@ivvl.sk