Aktuálne školenia

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vám dáva do pozornosti školenia a aktivity.

Vyberte aktivitu alebo školenie vľavo pre podrobnejšie informácie.

 

 1. Atestačné skúšky pre atestáciu druhého stupňa v odbore ZZ a LD
  17. apríl 2023, IVVL Košice

 2. Atestačné skúšky pre atestáciu druhého stupňa v odbore HP
  20. apríl 2023, IVVL Košice

 3. Atestačná príprava na atestačnú skúšku 1. stupňa - Právna problematika a komunikácia
  22. - 26. máj 2023, IVVL Košice

 4. LP 1 - Právna problematika a komunikácia
  24. - 26. máj 2023, IVVL Košice

 5. PD 7 - Kontrola obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny
  30. máj 2023, MS Teams ( 8:00 - 11:00 hod.)

 
Kontakty


MVDr. Jozef Pokorný,
tel. 055 - 796 9113, 
mobil: 0905 409 019, e-mail: pokorny@ivvl.sk

Ing. Erika Meitnerová,
tel. 055 - 796 9117, 
mobil: 0908 798 112, e-mail:  meitnerova@ivvl.sk 

MVDr. Zuzana Lopatníková,
tel. 055 - 796 9115, 
mobil: 0908 798 352, e-mail: lopatnikova@ivvl.sk