Aktuálne školenia

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vám dáva do pozornosti školenia a aktivity.

Vyberte aktivitu alebo školenie vľavo pre podrobnejšie informácie.

 

 1. Ochrana zvierat pri preprave
  Modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
  4. október 2023, Žilina

 2. H 6 – Hraničné veterinárne kontroly
  9. - 10. október 2023, IVVL Košice

 3. Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely
  Preškolenie po štyroch rokoch
  16. október 2023, Košice

 4. PODKÚVAČ - školenie
  16. október 2023 -7. december 2023, UVLF Košice

 5. Školenie asistentov úradných veterinárnych lekárov – preškolenie
  21. októbra 2023 o 8.30 h, IVVL Košice (POZVÁNKA

 6. Odchyt túlavých zvierat
  24. - 25. október 2023, Košice

 7. Preškolenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  26. október 2023, Sielnica

 8. Preškolenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  26. október 2023, Nové Zámky

 9. Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely
  26. - 27. október 2023, Online MS Teams

 10. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  06. - 07. november 2023, Košice

 11. Ochrana zvierat pri preprave
  Modul: Podmienky prepravy dom. nepárnokopytníkov, HD, dom. oviec, dom. kôz a ošípaných
  14. november 2023, Košice 

 12. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  21. - 22. november 2023, Žilina

 13. Preškolenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  28. november 2023, Veľký Krtíš

 
Kontakty


MVDr. Jozef Pokorný,
tel. 055 - 796 9113, 
mobil: 0905 409 019, e-mail: pokorny@ivvl.sk

Ing. Erika Meitnerová,
tel. 055 - 796 9117, 
mobil: 0908 798 112, e-mail:  meitnerova@ivvl.sk 

MVDr. Zuzana Lopatníková,
tel. 055 - 796 9115, 
mobil: 0908 798 352, e-mail: lopatnikova@ivvl.sk