Aktuálne školenia

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vám dáva do pozornosti školenia a aktivity.
Vyberte aktivitu alebo školenie vľavo pre podrobnejšie informácie.

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu pre druhú vlnu pandémie nového koronavírusu a následne prijatých opatrení IVVL ruší do odvolania všetky prezenčné vzdelávacie aktivity. O nových termínoch Vás budeme včas informovať.

 1. HK 5, Monitoring TSE - aktuálne informácie
  20. apríl 2021, Microsoft Teams (9:00-12:00)
 2. HK 3, Monitoring rezíduí
  22. apríl 2021, Microsoft Teams (09:30 do 13:00)
 3. HK 5-2, Chovateľský program – scrapie u oviec
  29. apríl 2021, Microsoft Teams ( 13:00-15:00)
 4. Odchyt túlavých zvierat, (Pozvánka)
  04.-06. máj 2021, Microsoft Teams (8:30-12:30)
 5. PD 6, Čerstvé ovocie zelenina
  12. máj 2021, Microsoft Teams 
 6. PD 2, Potravinová legislatíva
  25. máj 2021, Microsoft Teams 

​Kontakty
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk 
MVDr. Zuzana Lopatníková, tel. 055 - 796 9115, lopatnikova@ivvl.sk