Aktuálne školenia

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vám dáva do pozornosti školenia a aktivity.

Vyberte aktivitu alebo školenie vľavo pre podrobnejšie informácie.

 

 1. LD 4 - Školenie inšpektorov spolupracujúcich s Certifikačným orgánom pre poľnohospodárske výrobky a potraviny
  1. jún 2022, Online / MS Teams ( 9,00 – 12,00 hod.)

 2. Ochrana zvierat používaných na vedecké účely - PREŠKOLENIE po 4 rokoch
  02.  jún 2022, Online / MS Teams (8,00 – 15,30 hod.)

 3. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  02. - 03. jún 2022, Košice

 4. HP 5 - Veterinárne a úradné kontroly v sektore mäsových výrobkov
  08. jún 2022, Online / MS Teams (9,00 – 11,00 hod.)

 5. HK 8 / 11 / 13 -  Nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (EÚ) č. 142/2011,
   Metodický pokyn na výkon úradných kontrol pri nakladaní s VŽP podľa zákona č. 39/2007 Z. z. –   01/2022/260 (časť 3 hlásenia, časť 4 kontrolné záznamy, časť 5 výnimky, časť 6- schvaľovanie , časť 7-   povoľovanie prevádzkovateľov )

  08. - 10. jún 2022, IVVL Košice

 6. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  09. jún 2022, Senec

 7. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  13. jún 2022, Holíč

 8. HP 2 -  Veterinárne a úradné kontroly potravín živočíšneho pôvodu
  13. - 15. jún 2022, IVVL Košice

 9. PD / OZ 1 -   Školenie pre inšpektorov pripravujúcich sa na autorizáciu na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny
  16. - 17. jún 2022, IVVL Košice

 10. PD 1 - čiastkové - Aktuálne informácie týkajúce sa úradnej kontroly potravín neživočíšneho pôvodu (označovanie potravín niektorými údajmi, dotazy zo strany PPP, problémy pri výkone úradných kontrol)
  22. jún 2022, Online / MS Teams (9,00 – 11,00 hod.)

 11. PD -  Najčastejšie problémy pri výkone úradnej kontroly potravín neživočíšneho pôvodu  (mikrozelenina, bylinné čaje, trhoviská  ...)
  23. jún 2022, Online / MS Teams (9,00 – 11,00 hod.)

 12. AT2 / PC2 – Atestačná príprava na atestačnú skúšku 2. stupňa (Práca s databázami, Písanie atestačnej práce         II. ČASŤ    ) 
  27. - 28. jún 2022, UVLF  v Košiciach, Univerzitná knižnica a edičné stredisko / IVVL

 13. Ochrana zvierat počas usmrcovania, modul: párnokopytníky a nepárnokopytníky
  01. júl 2022, IVVL Košice

 14. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  06. júl 2022, online

 


​Kontakty

MVDr. Jozef Pokorný,
tel. 055 - 796 9113, 
mobil: 0905 409 019, e-mail: pokorny@ivvl.sk

Ing. Erika Meitnerová,
tel. 055 - 796 9117, 
mobil: 0908 798 112, e-mail:  meitnerova@ivvl.sk 

MVDr. Zuzana Lopatníková,
tel. 055 - 796 9115, 
mobil: 0908 798 352, e-mail: lopatnikova@ivvl.sk