Aktuálne školenia

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vám dáva do pozornosti školenia a aktivity.
Vyberte aktivitu alebo školenie vľavo pre podrobnejšie informácie.

Vzdelávacie aktivity sú organizované v súlade s nariadeniami ÚVZ SR

 

 1. HP 10  - Veterinárne kontroly v sektore mäsa domácich kopytníkov, zveriny a mäsových  výrobkov v súvislosti s AMO
  27. októbra 2021, Online / MS Teams ( 9,00 – 13,30 hod.)

 2. HP 7  - Úradné veterinárne kontroly na úseku zabíjania domácich kopytníkov a hydiny
  28. októbra 2021, Online / MS Teams ( 9,00 – 11,30 hod.)

 3. Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí
  25. - 26. november 2021, Košice

 4. Školenie „Ochrana zvierat počas usmrcovania“, modul: párnokopytníky a nepárnokopytníky
  1. december 2021, Online / MS Teams ( 8,30 – 16,30 hod.)

 5. PD - rastlinné komodity 
  Dovoz potravín neživočíšneho pôvodu z tretích krajín
  Úradná kontrola potravín predávaných na diaľku 

  2. december 2021, Online / MS Teams ( 9,00-11,00 hod.)

 6. Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení
  8. a 9. december 2021, Online

 7. HP 8 - Systém Traces NT – moduly EXPORT a DOCOM
  10. december 2021, Online / MS Teams ( 9,00-12,00 hod.)

 8. HP 11 - Aktuálne informácie týkajúce sa úradných kontrol potravín živočíšneho pôvodu
  16. december 2021, Online / MS Teams ( 8,30-12,00 hod.)

 


​Kontakty
MVDr. Jozef Pokorný, tel. 055 - 796 9113, pokorny@ivvl.sk
Ing. Erika Meitnerová, tel. 055 - 796 9117, meitnerova@ivvl.sk 
MVDr. Zuzana Lopatníková, tel. 055 - 796 9115, lopatnikova@ivvl.sk