Akreditované vzdelávacie aktivity

Akreditované vzdelávacie aktivity Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov získal akreditáciu udelenú Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie na tieto kurzy a školenia:

 

AKREDITOVANÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY IVVL 

 

Prehľad akreditovaných vzdelávacích programov IVVL

Číslo akreditácie Dátum akreditácie   Názov vzdelávacieho programu
1570/2020/104/1   10.12.2020  

Ochrana zvierat pri preprave 

Modul - Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
Modul - Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov
Modul - Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov

1570/2019/76/1 3.7.2019

Prevencia chorôb kopýt a paznechtov u koní, hovädzieho dobytka a ošípaných

Modul - Podkúvač
Modul - Paznechtár

1570/2023/83/1   1.6.2023

Ochrana zvierat počas usmrcovania
Modul - Párnokopytníky a nepárnokopytníky
Modul - Hydina, domáce vtáctvo
Modul - Kožušinové zvieratá, králiky, zajace