Slovenský veterinársky časopis

Článokpred 130 týždňami

Odborný časopis pre veterinárnu starostlivosť.

Aktuálne školenia

Článok pred 126 týždňami

Dávame Vám do pozornosti školenia a aktivity

Celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov – seniorov

Článok pred 127 týždňami

18.-19. máj 2023 v Košiciach

Národný program vzdelávania

Článok pred 130 týždňami

Plán vzdelávacích aktivít na rok 2023.

Čo ponúkame?

Vyberte si z našich služieb
podľa Vašich potrieb

alternative

Vzdelávanie

Realizujeme pre Vás kurzy a školenia...

alternative

Ubytovanie

Celoročne ponúkame krátkodobé aj dlhodobé ubytovanie blízko centra Košíc

alternative

Prenájom priestorov

Prezentácie, pracovné stretnutia, školenia, semináre, porady, konferencie a spoločenské akcie...

alternative

Knižnica

Atestačné práce, e-Knihy, publikácie...

Knižnica

Sme hrdí na našu zbierku elektronických kníh

História postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov na Slovensku
Štvrté celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov seniorov nad 70 rokov
Veterinárstvo na Záhorí a čo mu predchádzalo
Zverolekári o zverolekárstve
História Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (50. výrocie)
Zverolekár o včelároch
Aj zverolekár je len človek
Návrat z nenávratna
Prvé samostatné veterinárske organizácie v ČSSR
Tretie celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov seniorov nad 70 rokov
Chýreční Slováci v dejinách feudálneho Uhorska - Peter Madáč z Veľkej Polomy

Naši partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Komora veterinárnych lekárov SR
Komora veterinárnych lekárov SR
Kontakt

Máte na nás otázky?

Ak máte otázky, dotazy, nápady, neváhajte nás kontaktovať cez náš kontaktný formulár, alebo nám jednoducho zavolajte.

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.