Nájomné zmluvy

Nájomné zmluvy uzatvorené v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Nájomca Účel nájmu Cena za
1m2/rok
 Rozloha  Zmluva od
Nové technológie a služby, s.r.o. Košice nájom nebytových priestorov na administratívne účely

52,- €

110,1 m2 24.9.2001

Nové technológie a služby, s.r.o. Košice

(CRZ)

      dodatok 1.1.2022

VET BAR CATERING s.r.o.

(CRZ)

nájom nebytového priestoru na poskytovanie stravovacích služieb a poskytovanie rýchleho občerstvenia 

33,- €

256,4 m2 03.10.2023
   

56,- €

10,4 m2  
   

30,50 - €

74,2 m2  
   

10,50 - €

79,8 m2  
   

7,50 - €

20,2 m2  

PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o.

(CRZ)

prevádzkovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

50,- €

39,6  m2 19.07.2021
   

50,- €

9,40 m2  
   

36,- €

63,5 m2  

KaPM, s.r.o.
(CRZ)

nájom nebytového priestoru na administratívne účely spojené s činnosťou nájomcu. 60,- €
(plus prevádzkové náklady)
 24 m2 25.7.2023
Graphics Studio, s.r.o.
(CRZ)
nájom nebytového priestoru na administratívne účely spojené s činnosťou nájomcu. 56,- €
(plus prevádzkové náklady)
 24 m2 05.10.2023

Measure s. r. o.
(CRZ)

nájom nebytového priestoru na administratívne účely spojené s činnosťou nájomcu. 70,- €
(plus prevádzkové náklady)
 24 m2 11.4.2024