Edícia "Historia medicinae veterinariae"

V roku 1999 bola z iniciatívy riaditeľa IVVL v Košiciach MVDr. Jozefa Pokorného založená edícia "Historia medicinae veterinariae" v ktorej doteraz vyšlo 32 titulov:

1. Jantošovič J., Fried K., Pokorný J., Kozák M., Filo Š.:Prof. MUDr. Pavol Adámi (1736 -1814), str. 35, 2000

2. Jantošovič J., Fried K., Pokorný J.: Prof. Dr. František Hutyra, str. 27, 2000

3. Jantošovič J., Fried K., PokornýJ., Kozák M.: Prof. Dr. Jozef Marek, str. 30, 2000

4. Feješ J: História tlmenia žrebčej nákazy (duriny) na Slovensku po 2. svetovej vojne, str. 6, 2000

5. Husár L.: Organizačný a štrukturálny vývoj slovenského veterinárstva v rokoch 1945 - 1960, str. 141, 2000

6. Husár L.: Slovenské veterinárstvo v rokoch 1939 - 1945, str. 177, 2001

7. Feješ J.: MVDr. Pavol Opluštil, magistrátny veterinárny radca, str. 44, 2002

8. Pokorný J. a kol.: Prvé celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov - seniorov nad 70 rokov 20. - 21. júna 2002 v Košiciach, str. 44, 2002

9. Molnár J.: História veterinárstva okresu Trnava, str. 325, 2002

10. Jantošovič J., Fried K., Pokorný J., Kozák M.: Významné osobnosti veterinárskej medicíny, str. 108, 2004

11. Husár L., Pokorný J.: História postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov na Slovensku, str. 177, 2005

12. Husár L., Pokorný J.: Konská nemocnica vo Veľkej Ide v rokoch 1915 - 1918, str. 28, 2006

13. Jantošovič J., Kozák M., Slosiarik J., Pokorný J., Vrabec V.: História veterinárskeho školstva, str. 34, 2006

14. Pokorný J. a kol.: Druhé celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov - seniorov nad 70 rokov, str. 48, 2007

15. Husár L., Pokorný J.: História postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov na Slovensku, 50. výročie Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, str. 202, 2008

16. Molnár J.: Alexander Kotlán, život a dielo, str. 47, 2008

17. Molnár J.: Veda na dlhé trate..., život a dielo Františka Nižňanského, 1911-1967, str. 200, 2008

18. Husár L.: Prvé samostatné veterinárske organizácie v Československej republike Krajské a Okresné veterinárne zariadenia v roku 1960, 50. výročie, str. 76, 2010

19. Feješ J.: Veselo aj vážne zo života zverolekára, str. 100, 2010

20. Pokorný J. a kol.: Tretie celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov - seniorov nad 70 rokov, Slovenská veterinárska historiografia, podiel veterinárnych lekárov - seniorov, na jej spracovaní a publikovaní, str. 68, 2012

21. Husár L.: Miesto a význam Slovenskej spoločnosti veterinárnych lekárov v dejinách spolkov, str. 160, 2013

22. Husár L.: Chýreční Slováci v dejinách veterinárstva feudálneho Uhorska. Peter Madáč z Veľkej Polomy, str. 60, 2013

23. Husár L. a kol.: Expertízy slovenských veterinárnych lekárov v rozvojových krajinách sveta (50. výročie), str. 313, 2015

24. Pokorný J. a kol.: Štvrté celoštátne stretnutie veterinárnych lekárov - seniorov nad 70 rokov, str. 90, 2018

25. Buleca J.: Návrat z nenávratna - Michal Breza, str. 78, 2018

26. Husár L., Pokorný J., Blecha J.: História postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov na Slovensku, 60. výročie Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, str. 272, 2018

27. Molnár J., Matoušek B., Pokorný J., Schmidt W.: História veterinárstva regiónu Trnava, Druhý diel, str. 285, 2019

28. Gašpar P.: Veterinárstvo na Záhorí a čo mu predchádzalo, str. 178, 2019

29. Márton Š.: Zverolekári o zverolekárstve, str. 204, 2019

30. Márton Š.: Aj zverolekár je len človek, str. 70, 2020

31. Márton Š.: Zverolekár o včelároch a včelách, "Veľký včelár Malý" - človek s "veľkým srdcom", str. 78, 2020

32. Blecha J. a kol.:  História Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (50. výročie), prvá časť, str. 188, 2020Uvedené publikácie si môžete objednať na adrese:

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/a
041 77 Košice
ivvl@ivvl.sk