Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov

 


Verejný odpočet IVVL


Verejný odpočet príspevkovej organizácie Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov sa uskutoční elektronickou formou dňa 27. mája 2021 od 10.00 do 13:00.

Počas uvedeného časového úseku je možné predložiť otázky na e-mailovú adresu ivvl@ivvl.sk