Ochrana zvierat pri preprave

 

Školenie je určené pre prepravcov zvierat, prevádzkovateľov – chovateľov, obchodníkov, pracovníkov zhromažďovacích stredísk a bitúnkov.

Cieľom školenia je vyškoliť prepravcov/ sprievodcov zvierat v súlade s Nariadením (ES) č. 1/2005, ktorí týmto získajú špecifické odborné vedomosti o podmienkach prepravy zvierat, vedomosti o právnych predpisoch, o fyziológii zvierat so zreteľom na kŕmenie, napájanie, odpočinok a ich správanie, o rizikách prepravy a strese, o vplyve spôsobu jazdy a manipulácie so zvieratami na ich pohodu, reprodukciu, príp. produkciu a kvalitu mäsa, o spôsoboch manipulácie so zvieratami, o riešení kritických situácií, o núdzovom ošetrovaní a otázky bezpečnosti pracovníkov zaobchádzajúcich so zvieratami.

Čo musí spĺňať prepravca zvierat?

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) realizuje vzdelávací program v troch moduloch:

 • Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
 • Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov
 • Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov

​Vzdelávací program je akreditovaný Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR zo dňa 10.12.2020 s prideleným číslom akreditácie 1570/2020/104/1. Na záver školenia po úspešnom zvládnutí testu účastníci získajú Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. IVVL realizuje tieto kurzy hlavne v Košiciach a v Žiline.

Zoznam akreditovaných školiteľov vzdelávacieho programu:

 1. MVDr. Zuzana Bajsová, ŠVPS SR
 2. MVDr. Pavol Frič, ŠVPS SR
 3. MVDr. Vladimír Gajdoš, RVPS Košice - okolie
 4. MVDr. Vilém Kopřiva, PhD., ŠVPS SR
 5. MVDr. Valerián Kvokačka, RVPS Prešov
 6. MVDr. Ján Šiška

Garantom vzdelávacieho programu je MVDr. Jozef Pokorný a MVDr. Pavol Frič.

 Aktuálne pozvánky: 

10. august 2021 - Ochrana zvierat pri preprave

 • Modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných
 • Miesto konania - Regionálna a potravinová správa v Žiline
 • Pozvánka s návratkou na školenie (tu)
 • Návratku zašlite do: 04.08.2021.
 • Účastnícky poplatok za školenie: 85,- €/ osoba

 Predbežnú prihlášku nájdete na tomto odkaze. 

Ďalšie informácie:

Zoznam vyškolených osôb od roku 2016 nájdete v časti "Datasety".

  

Kontaktná osoba:

Ing. Erika Meitnerová,

e-mail:meitnerova@ivvl.sk, tel.: 055/79 691 17