Vyhlásenie o prístupnosti

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo: www.ivvl.sk.

Stav súladu[1]

  • Toto webové sídlo je v úplnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované: 2. 1. 2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané:

a) samohodnotením

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované: 2.1.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie
Kontaktné údaje útvaru zodpovedného za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci mechanizmu spätnej väzby je: ivvl@ivvl.sk; 055/ 79 691 12.

Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Správca obsahu:

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A
041 77 Košice

Technický prevádzkovateľ:

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Akademická č. 4
949 01 Nitra
izpi.sk