Slovenský veterinársky časopis | Slovak Veterinary Journal

Je odborný časopis pre veterinárnu starostlivosť, zdravie zvierat, veterinárnu farmáciu, dietetiku, welfare, hygienu potravín, potravinový dozor a veterinárnu prax

Abstrakty vedeckých príspevkov v anglickom jazyku sú uvádzané v medzinárodnej databáze Food Science and Technology Abstract (FSTA)

Časopis je indexovaný v EBSCO

Jeho vydavateľom je Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov,
Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice

Adresa redakcie, na ktorej si môžete objednať predplatné a inzerciu:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A,
041 77 Košice
tel.:+421-55-796 9111 pani D. Matejová, +421-55-796 9112 sekretariát IVVL
fax: +421-55-796 9166
e-mail: svc@ivvl.skivvl@ivvl.sk

Jednotlivé čísla SVČ sú v predaji na sekretariáte IVVL

Predseda redakčnej rady: Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR Bratislava

Šéfredaktor: Prof. MVDr. Peter Juriš, CSc.

Redakčná rada:

  • prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice
  • MVDr. Ján Greguš - Pharmacopola Žiar nad Hronom
  • MVDr. Jozef Pokorný - Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice
  • MVDr. Ladislav Stodola - Komora veterinárnych lekárov SR Bratislava
  • PhDr. Ľudmila Kundríková - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice