Zamestnanci

 

Riaditeľ

MVDr. Jozef Pokorný       055 - 796 9113       pokorny@ivvl.sk

 

Sekretariát

055 - 796 9112       ivvl@ivvl.sk

 

Odbor ďalšieho vzdelávania

Ing. Erika Meitnerová          055 - 796 9117       meitnerova@ivvl.sk                              

MVDr. Zuzana Lopatníková   055 - 796 9115      lopatnikova@ivvl.sk

 

Odbor ekonomiky

Ing. Silvia Báncsová - ekonóm                       055 - 796 9114       bancsova@ivvl.sk

Ing. Martina Faguľová - prevádzka a služby     055 - 796 9128       fagulova@ivvl.sk

Ing. Lucia Kleščinská - mzdová učtáreň           055 - 796 9119       klescinska@ivvl.sk
 

Recepcia, ubytovanie

055 - 796 9111       recepcia@ivvl.sk