Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa

 

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) realizuje vzdelávací program „Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa“.

Školenie je určené zootechnikom, chovateľom kurčiat, majiteľom kuracích fariem, farmárom, samostatne hospodáriacim roľníkom, ktorí sú zodpovední za odchov kurčiat na mäso. Povinnosť absolvovať školenie určuje § 4, ods. 1 NV SR č. 275/2010 Z.z.