Stretnutie veterinárnych lekárov – expertov (2014)